Głos Pawłowa

Gazeta Regionalna Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa

Zobacz "Głos Pawłowa" w wersji online... 

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie jako Centrum Edukacji Społecznej PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie jako Centrum Edukacji Społecznej 

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie w 2007 roku prowadził działalność w zakresie kultury, rekreacji i sportu na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. Organizując bądź będąc współorganizatorem szeregu imprez o różnym charakterze oraz zasięgu terytorialnym.

Wśród organizowanych imprez były takie, które odbywały się po raz kolejny. Do zadań o charakterze cyklicznym które odbyły się w roku ubiegłym zaliczyć należy:

· V Gminny Przegląd Obrzędów Bożonarodzeniowych.

· V Edycję Festynu „ Bezpieczne Wakacje” w Kaniem

· Festyn Rodzinny w Lisznie

· VI Jarmark Pawłowski – Ginące Zawody

· X Powiatowy Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludo- 

  wej DPS – ów.

· II Międzygminne Uliczne Biegi Niepodległościowe.

Organizacja i przeprowadzenie jak również duże zainteresowanie ze strony uczestników kolejnych edycji tych zadań świadczą o dużym zapotrzebowaniu na imprezy o tym charakterze na terenie gminy.

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia mogły się odbyć i dać satysfakcję zarówno dla uczestników jak i dla organizatorów dzięki wydatnemu wsparciu organizacyjno- finansowemu ze strony Gminy Rejowiec Fabryczny, Domu Pomocy Społecznej w Kaniem, Uczniowskim Klubom Sportowym, Szkołom, Stowarzyszeniom i osobom prywatnym z terenu gminy.

Oprócz wydarzeń, które wpisały się w kalendarz imprez w Gminie Rejowiec Fabryczny już jako stałe formy pracy z zakresu kultury, rekreacji i sportu w roku ubiegłym odbyło się szereg innych imprez okolicznościowych, bądź wynikających ze statutowej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowie. Należy tutaj wymienić przynajmniej te najważniejsze, do których zaliczyć trzeba:

· Dzień Babci i Dziadka 

  Dzień Matki

· 63 Rocznica Pacyfikacji Pawłowa

· Dzień Dziecka w Krasnem

W roku ubiegłym miało miejsce nawiązanie kontaktów wymiana młodzieży gimnazjalnej z rówieśnikami Ukrainy. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki otrzymanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko- Ukraińskiej wymiany młodzieży”. W ramach tego programu kilkunastoosobowa grupa młodzieży szkolnej z regionu Stara Wyżywka na Ukrainie przebywała w Gminie Rejowiec Fabryczny, poznając tradycje, kulturę i dzień dzisiejszy naszego regionu. Pod koniec roku szkolnego w ramach rewanżu strona ukraińska gościła u siebie grupę młodzieży szkolnej z Pawłowa, prezentując swoje walory, kulturę i obyczaje.

Na przełomie lipca i sierpnia ponownie gościliśmy kolejną grupę młodzieży z Ukrainy, która brała udział w międzynarodowych warsztatach garncarskich, organizowanych jako jedno z zadań Jarmarku Pawłowskiego, mających na celu kultywowanie bogatych tradycji garncarstwa pawłowskiego i Polesia Wołyńskiego.

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie sprawuje opiekę nad zespołem śpiewaczym „Radość” . Opieka ta między innymi polega na informowaniu i organizowaniu wyjazdów na okolicznościowe przeglądy, festyny, konkursy, odbywające się w regionie. 

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie współuczestniczył w organizacji licznych zawodów międzyszkolnych organizowanych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny.

Do stałych form pracy , jakie prowadził Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie należy:

· Ognisko muzyczne , na którym dzieci i młodzież nie- 

  odpłatnie może korzystać z nauki gry na instrumentach tach łącznie z poznawaniem teorii.

· Kółko małych form teatralnych dla najmłodszych, gdzie na zajęciach dzieci uczą się krótkich inscenizacji przeważnie bajkowych, by następnie zaprezentować je na scenie przy okazji uświetniając nimi okolicznościowe uroczystości.

Pracownia garncarska , w której prowadzone są zajęcia nauki garncarstwa.

W ramach programu „ ginące zawody” Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie realizuje zadania związane z ochroną i promocją tradycji rzemiosła pawłowskiego. Zadania te są realizowane poprzez opiekę nad powstałymi Izbami Garncarstwa i Bednarstwa Pawłowskiego, umożliwianie zwiedzania grupom wycieczkowym, organizację pokazów, kursów i warsztatów garncarskich.

Ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania codziennie z urządzeń i wyposażenia Gminnego Ośrodka
 Kultury w Pawłowie tj. sali do ćwiczeń siłowo – rehabilitacyjnych, internetu, tenisa stołowego, unihokeja, gier świetlicowych i innych.

 

Andrzej Kosz 

Kierownik GOK W Pawłow